•  Wie was Laurentius?

  Vraagt u zich ook wel eens af wat voor heilige Laurentius was. U kunt dat hier lezen.

 •  Bisdom Haarlem-Amsterdam

  Bisdom Haarlem-Amsterdam

 •  Jongeren bisdom Haarlem

  Het Jongerenpastoraat wil een positief klimaat scheppen waarbinnen tieners (12-16 jaar) en jongeren (16-25 jaar) Christus, de Kerk en elkaar kunnen ontmoeten. Deze ontmoetingen hebben als doel een positieve bijdrage te leveren aan de zoektocht van tieners en jongeren naar hun identiteit.

 •  parochie Grootebroek

  St. Johannes de Doper

 •  parochie Bovenkarspel

  St. Martinus parochie

 •  parochie Enkhuizen

  St. Franciscus Xaverius parochie

 •  parochie Venhuizen

  Sint Lucasparochie

 •  H.Nicolaas te Lutjebroek

   H.Nicolaas parochie

 •  Regio Westfriesland ZO!

  Regionale Samenwerking

  Binnen de regio is in 2014 een juridisch door het Bisdom goedgekeurde samenwerkingsvorm gekozen, om de eigenheid en de zoveel als mogelijke zelfstandigheid van de eigen parochie te behouden.

  Gekozen is voor de vorm van een Personele Unie voor onbepaalde tijd.

  Een werkgroep is met een uitwerking gekomen waarin diverse uitgangspunten staan beschreven voor een gestructureerde samenwerking en met behoud van de zelfstandigheid van elk van de 6 aangesloten parochies. 

  Met elkaar hebben en houden we zorg voor een verantwoorde en goede invulling van die Personele Unie.

  De tekst luidt als volgt:

  De parochiebesturen van de parochies Sint Franciscus Xaverius uit Enkhuizen, Sint Martinus uit Bovenkarspel, Sint Johannes de Doper uit Grootebroek, Heilige Nicolaas uit Lutjebroek, Heilige Laurentius uit Hoogkarspel en Sint Lucas uit Venhuizen hebben unaniem besloten tot de oprichting van een Personele Unie per 1 juli 2014 voor niet bepaalde tijd in de regio Westfriesland ZO!

  Als grondslag voor deze juridische vorm gelden de voorwaarden vastgelegd in het document: ”van samenwerking naar samengaan”, van 15-01-2014.  

 •  Martinuscollege

  Het Martinuscollege is een algemeen christelijke scholengemeenschap.Leerlingen worden benaderd vanuit een christelijke levensvisie, met respect voor andere opvattingen. Vanuit deze achtergrond staat de school ook open voor leerlingen met andere levensbeschouwelijke tradities.

 •  Basisschool Het Kerspel

  Het Kerspel is een gezellige dorpsschool in een mooie, rustige omgeving, waar klassikaal gewerkt wordt vanuit een katholieke levensbeschouwing.

 •  Meester Spigtschool

  De Meester Spigtschool is een katholieke school.

 

 

 •  OIKOcredit

  Wereldwijd hebben naar schatting 2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van financiële dienstverlening. Veelal omdat ze arm zijn en banken hen zonder onderpand geen geld willen lenen. Of omdat ze in een gebied wonen waar gewoon geen banken zijn.

  Deze mensen leven daardoor in een vicieuze cirkel: zonder de mogelijkheid om geld te lenen om te investeren in een kleine, eigen onderneming hebben ze weinig of geen kans zich aan de armoede te onttrekken.

  Oikocredit wil en kan deze cirkel doorbreken. Dankzij meer dan 40 jaar ervaring ziet Oikocredit kans deze mensen (via intermediairs) met kleine leningen, microkredieten, vooruit te helpen. Met een minimum aan risico.