Ondersteuning vieringen

 

Collectanten

De collectanten gaan tijdens de dienst een keer rond om de geldelijke gaven op te halen. Het team van de collectanten zorgt er zelf voor dat er een rooster komt, zodat er altijd twee of meer collectanten aanwezig zijn in de weekendvieringen. Ook bij rouw en trouw wordt er altijd voor een collectant gezorgd. De contactpersoon kunt u vinden onder contact.

 

Koren

Wat is een viering zonder muzikale ondersteuning? Gelukkig heeft onze parochie ter ondersteuning een aantal koren. 
LEES MEER...

 

Lectoren

Bij toerbeurt worden de vrijwilligers ingedeeld in een viering als lector. Een aantal malen per jaar is er overleg om de lopende zaken door te spreken. We houden dit zo gezellig mogelijk.
Wat doet een lector en over welke kwaliteiten hoort hij/zij te beschikken, hoe vaak ingedeeld, wat behelst het overleg en waarom zo gezellig mogelijk? Wie zit het voor?

 

Bloemschikken

De bloemschikgroep verzorgt de bloemen in de kerk.
De vaste groep bestaat uit veertien vrouwen en één man. Ze werken in vijf groepjes van drie personen die elk twee maanden in het jaar de bloemen verzorgen. Af en toe doen ze een beroep op een extra kracht. In de maanden januari en juli hebben ze een rustpauze. Als er in die maanden een feest of rouw is, dan wordt er toch in bloemen voorzien.

Gelukkig werken een aantal kwekers mee door tegen inkoopsprijs bloemen te leveren, omdat het voor de kerk is.