Liturgie

Onder liturgie verstaan we het samenkomen van gelovigen rond de H.Schrift , om in woord en daad hun leven met elkaar te vieren. De liturgie is opgebouwd rond rituelen en symbolen die herkenbaar zijn voor de gelovigen. Het is één van de belangrijke vormen om uitdrukking te geven aan ons geloof.