Algemene informatie betreffende dopen

Welkom op de pagina van de DoopWerkGroep van de Parochie H. Laurentius in Hoogkarspel.

Wat een wonder als je kindje geboren wordt! Zo uniek, waardevol en geliefd. Je bent vervuld van blijdschap en dankbaarheid. Je voelt de behoefte om daar uiting aan te geven in het bijzijn van dierbare mensen om je heen.

Als ouders vind je het ook belangrijk om stil te staan bij de richting die je je kindje wilt meegeven in zijn of haar leven, hoe je het wilt begeleiden en ondersteunen in het proces van worden wie hij of zij is.

De doopviering is een mogelijkheid om hier handen en voeten aan te geven.

Hieronder kun je informatie vinden over de DWG en over dopen in onze parochie.

Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de leden van de DWG of het parochiesecretariaat.

 

 

Contactpersoon

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Door middel van een muisklik op de naam kun je een mail versturen naar de contactpersoon.

 

 

Wat doet de DoopWerkGroep

De DWG is aanspreekpunt voor jullie als ouders van de dopeling en ondersteunt jullie op weg naar een mooie doopviering. Eén of twee leden van de DWG nemen deel aan het doopgesprek en zijn aanwezig bij de doopviering.

 

 

De datum voor het doopgesprek en de doopviering

In overleg met de DWG kan de doopdatum door jullie als ouders zelf worden bepaald, rekening houdend met het volgende:

  • De doopviering kan gepland worden op de 2de of de 4de zondag van de maand.
  • De agenda van de voorganger is leidend.
  • Minimaal 3 weken voorafgaand aan de viering vindt het doopgesprek plaats op een maandagavond.

Aanvang van de doopviering is 11:30 uur of 12:00 uur. Dit heeft te maken met de eventuele reistijd van de voorganger vanuit een andere parochie.

Tip: Alvorens de datum vast te leggen; informeer of de familieleden, peter & meter en vrienden, van wie je graag wilt dat ze erbij zijn, op de desbetreffende datum beschikbaar zijn.

Doopwerkboekje

Ter ondersteuning bij de doopvoorbereiding is er een werkboekje. Dat kunnen jullie downloaden en vervolgens vanaf het beeldscherm lezen of, als je dat wilt, afdrukken.

Voorafgaande aan het doopgesprek vragen wij jullie het document door te lezen. De onderwerpen uit het 'boekje' komen op willekeurige volgorde naar voren tijdens het gesprek.

Klik op: Doopwerkboekje om het downloaden te starten.

 

Het doopgesprek

Het doopgesprek vindt plaats in de vergaderruimte van de kerk, aanvang 20.00 uur, en duurt ongeveer een uur. De ingang is aan de zijkant van de kerk, bij de kleine trapopgang naast AH.

Tijdens het gesprek komen verschillende aspecten aan bod, bijvoorbeeld; wat houdt dopen in, waarom laat je je kind dopen, welke doopsymbolen worden gebruikt.
Een ander doel van het gesprek kan zijn kennis maken met andere ouders die hun kind laten dopen.

Door het dopen wordt de dopeling opgenomen in de kerkgemeenschap. Dit willen we als parochie graag tot uiting brengen door, als dat kan, meerdere kinderen tijdens één doopviering te dopen, maar je kunt er ook voor kiezen om je kindje alleen te laten dopen.

Aan het einde van het gesprek is er gelegenheid om in de kerk te kijken waar de doopviering plaatsvindt.

 

De doopviering

Het is de bedoeling dat jullie als ouders zelf de doopviering maken. Aan het eind van het doopgesprek kunnen jullie je laten inspireren door alle voorbeeldboekjes die aanwezig zijn en deze lenen. Achterin het 'doopwerkboekje' staat ook informatie m.b.t. het maken van een doopviering.

Als parochie hechten we grote waarde aan de inbreng van de ouders, niet alleen in de vorm van het maken van de viering, maar tevens is het mogelijk dat een ouder/peetouder/broertje/zusje etc., een  lezing doet of een voorbede, gedicht, muziekstuk...

Kosten doopviering

Aan de doopviering zijn geen kosten verbonden, echter een vrijwillige bijdrage is van harte welkom.

 

Weetjes

  • Indien jullie na de geboorte van jullie kindje een geboortekaartje naar de parochie sturen, wordt dit achterin de kerk op het prikbord gehangen. Tijdens het doopgesprek zorgen wij ervoor dat het op tafel staat.
  • Indien jullie getrouwd zijn, neem dan het trouwboekje mee naar de doopviering voor bijschrijving.
  • Tijdens de doopviering kunnen de namen van overleden dierbaren worden genoemd.
  • Vraag aan 1 of 2 personen om de viering op foto/film/video vast te leggen. Dit ter voorkoming van een 'woud' aan fotografen.
  • Tijdens de viering krijgt de dopeling een doopkaars van de parochie. Het is echter ook mogelijk om zelf een doopkaars te laten maken.
  • Muzikale omlijsting van de viering kan verzorgd worden door Helga Valentijn en Frank Kok van Muzimotia, telnr. 06-572 46 045. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Je kan natuurlijk ook zelf voor de muzikale omlijsting zorgen.

Dopen en Corona

Tijdens de doopviering houden we ons aan de dan geldende richtlijnen van het RIVM en het Bisdom Haarlem.

Aanmelden voor het dopen

Willen jullie je kindje laten dopen dan kun je gebruik maken van het digitale formulier op deze site of neem contact op met één van de leden van de DWG.

De informatie op het formulier gebruiken we bij het invullen van het doopboek en het maken van de doopoorkonde. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met deze gegevens.

Namens de DoopWerkGroep, Ellen Krieckaert

 
Doopwater

 

Aanmeld-/gegevensformulier dopeling

Om uw kind te kunnen inschrijven in het doopboek hebben wij een aantal gegevens nodig. 

Klik daarvoor op:

 Gegevensformulier Dopeling als .doc

of

 Gegevensformulier Dopeling als .pdf