Hier vindt u informatie over de administratieve ondersteuning binnen de parochie.
Het secretariaat is het aanspreekpunt voor parochianen die gebruik willen maken van activiteiten, diensten en vieringen binnen de parochie.


Parochiesecretariaat


Parochianen die vragen hebben of een mededeling willen doen, kunnen persoonlijk langskomen, of contact opnemen met het secretariaat via de telefoon (0228 56 42 18) of per e-mail. Indien nodig wordt men doorverwezen naar een werkgroep.

Verder verzorgt het secretariaat:

 • de administratie van de intenties *1, van geboortes, gedoopten, huwelijken en overledenen;
 • het maken van een doopoorkonde voor de dopelingen;
 • het behandelen van binnenkomende post, ook via de e-mail;
 • het versturen van brieven en nota’s die samenhangen met vieringen, intenties en declaraties;
 • voor de wekelijkse parochieberichten in Rotonde en website wordt de kopij, welke door werkgroepen en koren worden ingeleverd, getypt en samengevoegd;
 • het bijhouden van de ledenadministratie van de parochie;
 • het doorgeven van wijzigingen in de ledenadministratie aan SILA *2;
 • het bijhouden van een overzicht van alle werkgroepen en hun vrijwilligers in de parochie;
 • het verzorgen van de intentielijst en de mededelingen voor de voorgangers in het weekend;
 • het bijhouden van het documentatiecentrum;
 • het bijhouden van een archief van onder meer de verslagen van Parochieraad, van Rotondeberichten en de maandelijkse nieuwsflits en eigen uitgaande post.

*1 Bij schriftelijke opgave van intenties is het wenselijk naam en telefoonnummer te vermelden zodat er, indien nodig, gemakkelijk contact kan worden opgenomen als er veranderingen zijn in het rooster van de vieringen.

*2 SILA staat voor Stichting Interkerkelijke Leden Administratie. Medewerking van de parochianen wordt gevraagd om alle wijzigingen in de gezins-/woonsituatie door te geven door middel van een kaartje bij een geboorte, huwelijk of overlijden, maar ook bij verhuizing van henzelf of een van de huisgenoten, al dan niet binnen het dorp.