Financiën

 

De inkomsten van onze parochie zijn te verdelen in 2 delen.

De bijdragen van onze parochianen vormen 2/3 deel en de opbrengst uit onze bezittingen 1/3 deel. Met name de bijdragen van onze parochianen die wij ontvangen via de Kerkbalans ( zie hieronder) zijn voor een gezonde exploitatie een onmisbaar onderdeel. Daarnaast zijn er de inkomsten uit collecten, stipendia (tarieven voor diensten), kaarsen en giften. Vanuit de bezittingen zijn er de opbrengsten uit de verhuur van de pastorie, de pastorie-tuin (thans parkeerterrein van de gemeente) en een GSM mast in de toren.

Zoals u ongetwijfeld zult begrijpen zijn er ook de normale exploitatiekosten; salaris pastores, bijdragen aan het bisdom, kosten van de eredienst, verlichting en verwarming en onderhoud.

In de ANBI paragraaf vindt u de meest actuele cijfers.

 

Actie Kerkbalans

Om aan die onmisbare financiële middelen te komen en om haar taak als kerk te kunnen blijven vervullen doet onze parochie mee aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Elk jaar gaan in de maand januari de wijkmeesters op pad voor de Actie Kerkbalans. Zij bezorgen o.a. de gegevens over de financiële draagkracht van onze parochie bij de deelnemers. Een week later komen zij dan weer bij iedereen langs om een bijdrage of toezegging in de vorm van een machtiging voor de parochie in ontvangst te nemen.

Soms wordt er gebruik gemaakt van de kans via de wijkmeester een opmerking, vraag of aandachtspunt mee te geven aan de parochieraad, maar uiteraard kan daar, in de contacten, het hele jaar voor worden gebruikt. De parochieraad beveelt deze actie graag bij u aan.   Tarieven 2024