Beheer en onderhoud

Zonder beheer en onderhoud zou de kwaliteit van ons gebouw zijn bindende functie snel verliezen. In deze paragraaf vindt u onze aanpak.

 

Kerkwerkers
Kerkwerksters en kerkwerkers, zorgen ervoor dat de kerk netjes wordt onderhouden. Er zijn 6 groepen en elke groep komt twee maal per jaar aan de beurt. De toiletten en de pantry worden vaker schoongemaakt. En natuurlijk is het ook gezellig om zo met elkaar een paar uur aan het werk te zijn.

 

Kerk
Ons kerkgebouw dateert van 1929. Het is gebouwd door architect K. Tholens. De patroonheilige is de Heilige Laurentius.

Het gebouw is onderhoudsarm ontworpen, maar omdat het al zo lang staat moet er zo nu en dan wel eens wat aan gedaan worden. Er is al verscheidene keren groot onderhoud gepleegd en soms is dat gepaard gegaan met een aanpassing aan de eisen van de tijd. Bijzonder is dat we nu over vloerverwarming beschikken. Ook zijn er stoelen geplaatst en dat heeft gemaakt dat er nu 400 zitplaatsen zijn. Er is de mogelijkheid om bij bijzondere gelegenheden tot 600 plaatsen uit te bereiden door extra stoelen te plaatsen.

We mogen als gemeenschap best trots zijn op het feit dat we in staat zijn om dit gebouw voor onze gemeenschap te behouden. En na de laatste grote verbouwing kunnen we alleen nog maar groot respect praten over al die vrijwilligers die deze verbouwing mogelijk maakten door hun belangeloze medewerking.

 

Tuin
De tuin en de pastorietuin, zijn lang-jarig verhuurd aan de gemeente. Ook het pad aan de zijkant van de kerk hoort daarbij. Het onderhoud en (her)inrichting is derhalve door de gemeente van ons overgenomen. 

 

Repro
Twee vrijwilligers vormen de zogenaamde reprogroep. Zij verzorgen wekelijks al het kopieerwerk. Veel liturgievieringen in de parochie gaan vergezeld van een zelfgemaakt liturgieboekje.

  

Pastorie
Onze pastorie was ooit als zodanig in gebruik. Dat was in de tijd dat de parochie nog geleid werd door een pastoor met twee kapelaans. Door de steeds verder gaande ontkerkelijking en vergrijzing en terugtreden van de geestelijken, werd de pastorie uiteindelijk niet meer bewoond. Aanvankelijk bleef het huis nog wel in gebruik als gemeenschapsruimte bij de kerk. Er werden vergaderingen gehouden en cursussen gegeven.

Uiteindelijk (in 2007) is besloten de pastorie te gaan verhuren. Dat levert weer inkomsten op en daarmee wordt de pastorie zelf onderhouden en wat overblijft wordt gebruikt voor onderhoud aan het kerkgebouw. In de kerk zijn er nu mogelijkheden voor vergaderen en cursussen. Ook het secretariaat is in de kerk gehuisvest en de diaken heeft daar een werkplek.