Gemeenschapsopbouw

 

Onder de gemeenschapsopbouw vallen alle activiteiten die nodig zijn om de liturgie, catechese en diaconie, vorm en inhoud te kunnen geven.
Ze vormen als het ware de schakels tussen alle geledingen en zijn onmisbaar voor de parochiegemeenschap.

Bestuur en Organisatie 
In deze paragraaf vindt u de gegevens van onze Diaken, de leden van onze parochieraad, de parochie-coördinator, de pastoraatsgroep en een link naar het Bisdom.

Beheer en onderhoud 
Zonder beheer en onderhoud zou de kwaliteit van ons gebouw zijn bindende functie snel verliezen. In deze paragraaf vindt u onze aanpak.

Financiën 
Zoals in vele parochies bestaan ook onze inkomsten voor zo’n 2/3 deel uit de bijdragen van onze parochianen. Het grootste gedeelte daarvan ontleent onze kerk aan de Actie Kerkbalans.
In deze paragraaf vindt u een verantwoording voor het financiële reilen en zeilen van onze parochie.

Parochiesecretariaat
Hier vindt u informatie over de administratieve ondersteuning binnen onze parochie.
Het secretariaat is het aanspreekpunt voor parochianen die gebruik willen maken van activiteiten, diensten en vieringen binnen de parochie.

Informatie voorziening

Om te weten wat zich binnen de parochie afspeelt is het nodig om u daarover te informeren. Daarover in dit onderdeel meer.