Pastorale bezoeken

 

Aan eenzamen en zieken

Een werkgroep, bestaande uit tien mensen, gaat regelmatig op bezoek bij parochianen die daar behoefte aan hebben. De nadruk ligt op het feit dat ze namens de parochie/pastor komen. Eens in de twee maanden worden de ervaringen met de pastor doorgesproken en als het wenselijk is, dan gaat de pastor op bezoek. Men kan zelf zo'n pastoraal bezoek aanvragen of een naaste/parochiaan kan aangeven als men iemand weet die behoefte heeft aan een pastoraal bezoek.

 

Aan nabestaanden

Bij ieder van ons doet zich vroeg of laat het feit voor dat we iemand moeten missen, die ons erg dierbaar is. Zo'n verlies veroorzaakt niet alleen een grote leegte, het heeft ook enorme invloed op het gevoelsleven van degene die achterblijft.
Het is dan ook belangrijk, dat de rouwende de gelegenheid krijgt zijn /haar verhaal te vertellen en zijn/ haar gevoelens van verdriet, eenzaamheid soms ook boosheid en schuld, kan uiten.

Ongeveer 3 maanden na het overlijden van een dierbare brengen we een bezoek aan de nabestaanden. Door regelmatig terug te komen ontstaat er een vertrouwen waardoor een fijn contact kan groeien en zo een stukje meeleven in het proces van rouwen.

Mocht u misschien ook behoefte hebben aan een bezoek van een van de leden van onze groep, neem dan gerust contact op.