Diaconie

Onder diaconie verstaan we alle manieren waarop groepen christenen (waaronder dus parochianen) zich solidair betonen met mensen in nood of werken aan het oplossen van maatschappelijke noden.

De diaconie is een van de pijlers van onze kerkgemeenschap. Het geeft daadwerkelijk handen en voeten aan de Christengemeenschap. De armenzorg uit het verleden was de voorloper van de huidige diaconie.

Huidige situatie
In deze tijd heeft de diaconie naast een locale taak ook een wereldomvattende taak. Op locaal niveau houden wij ons bezig met de minima, de sociaal zwakken, zij die bescherming nodig hebben. De Gemeente, dokter, maatschappelijk werk, en de kerken werken met elkaar samen in het stimuleringsfonds, om daar waar nodig mensen te ondersteunen.
Iedere groepering stort een bedrag in dit fonds. Aanvragen die binnenkomen worden anoniem afgehandeld. De parochie stort jaarlijks een bedrag in het Hulpfonds Oostelijk Westfriesland.

De parochie levert ook een geldelijke bijdrage aan het jaarlijkse ziekentridium.
Een toegevoegde betekenis van diaconie is: Zorg om mensen !! Onbelangrijk of dit nu gaat om mensen dichtbij of veraf. Als een parochie aan deze zorg geen aandacht geeft, heeft de kerk geen zin. Niet alleen vieren maar ook dienen behoort tot haar taak. Op wereldniveau moet gedacht worden aan de missie en mensenrechten organisaties.

 

  • Pastorale bezoeken 
  • Diaconaal beraad


    Dit is een groep mensen, voortvloeiend uit werkzaamheden van diaconie, zoals de Zonnebloem, Amnesty International, stimuleringsfonds, missie en zending, welzijn ouderen en pastorale bezoeken.

    Het beraad organiseert een diaconaal weekend. In het derde weekend van november  wordt er een weekend georganiseerd met een bijzonder thema (In 2008 de voedselbank). Bij de organisatie van dat weekend wordt ook Provider betrokken en mee samengewerkt. Tevens zijn er tijdens het diaconaal weekend producten uit de Wereldwinkel te koop .

    Ook de door het bisdom voorgeschreven collectes zoals Memisa, Miva, missionarissenweekend etc. vallen onder de verantwoording van het beraad. Elders in dit artikel vindt u meer informatie

  • Missie en ontwikkeling