Diaconaal Beraad

Dit is een groep mensen, voortvloeiend uit werkzaamheden van diaconie, zoals de Zonnebloem, , Stimuleringsfonds, missie en zending, welzijn van ouderen en pastorale bezoeken en nabestaande bezoeken.

Het beraad organiseert ieder jaar een Diaconaal Weekend. In dit weekend wordt een lokaal project uitgebreid belicht en iemand van de organisatie vertelt over het werk van de goede doelenorganisatie.

Eind november worden er jaarlijks producten uit de Wereldwinkel te koop aangeboden. Ook wordt ieder jaar de Paaskaars verloot na verkoop van loten. De opbrengst van de lotenverkoop is voor een goed doel.

In samenspraak met de gemeente en de PKN-gemeente wordt ieder jaar rond de Kerst een geldelijke bijdrage gegeven aan de minima en vluchtelingen in de gemeente.

Ook de door het bisdom voorgeschreven collectes zoals Memisa, MIVA, Missionarissenweekend etc. vallen onder de verantwoording van het beraad.

 

Stimuleringsfonds

In de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds. Alle kerkgemeenschappen storten eens per jaar een vast bedrag in het stimuleringsfonds. Van dat fonds kunnen mensen, die ouder zijn dan 18 jaar, onder strikte voorwaarden, gebruik maken voor bijzondere uitgaven. Bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportclub, een aanvulling op een nieuwe wasmachine, of sportkleding.

Door hier te klikken is een aanvraagformulier verkrijgbaar. Dat kunt u afdrukken en vervolgens invullen en opsturen.

De blauwe folders voor toelichting en aanvragen van het Stimuleringsfonds liggen ook achter in de kerk in de folderkast. 


De aanvraag wordt door een commissie van afgevaardigden uit de kerken beoordeeld. Het is een eenmalige tegemoetkoming. In een ander jaar kan wel opnieuw aangevraagd worden, maar dit geeft niet op voorhand recht van toekenning. Anonimiteit wordt gewaarborgd.

 

Zonnebloem

Hoogkarspel heeft een plaatselijke, zeer actieve afdeling van de Zonnebloem. Zij bezoeken zieken, eenzamen, gehandicapten en bejaarden. De doelgroep is groter dan die van de pastorale bezoekgroep. Soms zit er een overlap in. Via het overleg van het Diaconaal Beraad, worden ook bijzonderheden die zij tegenkomen en met geloven te maken hebben, besproken.
Op de tweede zondag in september is het Ziekenzondag en zij dragen bij aan de inhoud van deze viering.
Meer over de Zonnebloem vindt u op hun website

 

SOBERE MAALTIJD

Twee keer per jaar wordt een Sobere Maaltijd bereid. In het voorjaar is dit in onze kerk in de Vastentijd en in het najaar d.w.z. begin november vindt dit plaats in de PKN Gemeente. Er wordt aandacht besteed aan voedsel in al haar facetten. Heerlijke maaltijdsoepen, brood en fruit staan op het menu. Er wordt gezongen, gepraat over een bepaald thema en lekker gegeten. Iedereen gaat met een voldaan gevoel na afloop weer naar huis.

 

VOEDSELBANK

Al heel veel jaren is het mogelijk om achter in de kerk producten in de daarvoor bestemde dozen neer te leggen voor de Voedselbank. Iedere maand is er een thema, dat het gemakkelijker maakt om gericht te geven. In de regio zijn meer kerken die op deze wijze daaraan meedoen. Als de dozen vol zijn, worden ze naar de Voedselbank gebracht.

 

SAMENZANG

In de eerste week van januari wordt de Samenzang gehouden. De gezamenlijke kerken nodigen alle 75-plussers uit om samen te zingen, te luisteren naar het gemengd koor en een aantal solisten. Tevens worden er gedichten voorgelezen over het nieuwe jaar. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van koffie/thee en wat lekkers elkaar een goed nieuw jaar te wensen.

Contactpersonen voor vragen over diaconie vindt u onder het kopje contact.