Ziekenzalving en ziekenzegen

 

Het sacrament van de Ziekenzalving wordt toegediend door een priester.  Dit sacrament is bedoeld voor mensen die door ziekte of ouderdom geconfronteerd worden met de eindigheid van het leven. In dit sacrament wil onze Heer Jezus Christus hen bijzonder nabij zijn en zijn kracht geven. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, dan dient u contact op te nemen met het parochiesecretariaat. Liever niet op het laatste moment! Het sacrament kan de zieke kracht geven in de laatste fase (weken en maanden) van zijn/haar leven.

Naast het sacrament van de ziekenzalving kent de kerk ook nog de ziekenzegen. De ziekenzegen is geen sacrament, maar wel een zeer zinvol en mooi moment, om al biddende te vragen om kracht van de Heer. Jezus zelf heeft de mensen de handen opgelegd toen Hij rondtrok, Hij raakte hen aan, genas hen ook, gaf hen rust, bemoedigde hen. Er ging een kracht van Hem uit. Jezus heeft elke gedoopte opgedragen om een zegen te zijn en te zegenen. Reden waarom de ziekenzegen in onze parochie niet alleen is voorbehouden aan de priester. De ziekenzegen omvat gebed en handoplegging en kent geen zalving met de ziekenolie.