Volwassenencatechese

In 2003 zijn we met deze werkgroep gestart. Er zijn geen vaste leden. Per gespreksonderwerp kan men zich aanmelden en daardoor is er een wisselende samenstelling.De gespreksonderwerpen zijn zeer divers:
- Gastspreker Loet Swart met een vertelling over"een wandeling in bijbelland"
- Tineke van Zel over Etty Hillersum
- er werd gesproken over Job: de rechtvaardige mens en toch zoveel verdriet. Wat moest Job leren en wat kunnen wij leren van Job?
Nog veel meer onderwerpen kwamen ter sprake en telkens is het weer een boeiende belevenis.
De avonden zijn opgebouwd volgens een vast schema: Na het lezen en stil overwegen van de tekst, mag je eerst reageren zonder dat anderen daar op in gaan. Later gaan we in op elkaars bevindingen.
De avond begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 met een afsluitend gebed.
Uiteraard is iedereen van harte welkom, maar wel graag even van te voren aanmelden. Kijk voor de eerst volgende bijeenkomst in Rotonde en op de website.