Het Huwelijk

Wij trouwen.... ook voor de kerk!
Niets is zo natuurlijk als twee mensen die van elkaar houden en besluiten om zich aan elkaar te binden. Zo is het steeds geweest. Zo zal het blijven. Mensen willen met elkaar verder, ze hopen met elkaar gelukkig te worden.
Trouwen voor de kerk geeft een eigen kleur aan het feestelijke moment en aan de relatie. De vraag om Gods zegen over het huwelijk blijkt voor velen van grote waarde. Sommigen zeggen: we weten dat onze verbondenheid, onze liefde te maken heeft met God. Anderen willen ervaren en laten zien dat ze binnen de gemeenschap trouwen. Gemeenschap, het is de groep mensen die samenkomt in het huis van God. Voor de kerk trouwen wil ook zeggen dat je rekening houdt met de gemeenschap van gelovigen. Voordat je je liefde laat zegenen in Gods-naam hebben eeuwenlang mensen dit al laten doen. Er zijn al verhalen, gebeden en gebaren voorhanden. Je schaart je in een lange traditie, de christelijk traditie.

Dit alles vraagt ook een goede voorbereiding: de huwelijksvoorbereiding. In onze parochie doet de pastor dit zelf. Er worden, samen met het aanstaande bruidspaar, twee of drie gesprekken gevoerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van een huwelijksvoorbereidingsproject. 

Liefde is een mysterie, een geheim.
Dit geheim willen we vieren,
dit geheim willen we verkondigen,
dit geheim willen we uitdrukken
in gebaren en woorden.
Twee mensen gaan samen een weg
waarop ze heel worden aan elkaar.
Twee mensen, beiden onaf,
hebben elkaar nodig.
Wij hebben hen nodig om te verkondigen 
dat God liefde is.