Heilige Communie

Het doel van de communie werkgroep Hoogkarspel is om zoveel mogelijk kinderen woonzaam in Hoogkarspel vanaf groep 4 op een interactieve, gezellige en speelse manier kennis te laten maken met de basis van het katholieke geloof, de parochie in Hoogkarspel en om te bevorderen dat zij in hun verdere leven het geloof met zich meedragen en uitdragen. Daarnaast willen we het bewustzijn van het geloof bij de ouders van deze kinderen bevorderen en de ouders stimuleren tot het actief uitdragen van het geloof binnen het gezin.


De werkgroep E.H.C. start in het begin van het schooljaar met de opzet van een tijdsplanning. De data worden gepland voor de Eerste Heilige Communievieringen in april en een presentatieviering in februari of maart.In oktober is er voor ouders en kinderen een inloopavond; zij kunnen dan kennismaken met de werkgroep en informatie krijgen over het thema en de werkmiddagen. Ook kunnen ouders zich opgeven als hulpouder, een van de twee datums kiezen voor de E.H.C-viering en de kinderen opgeven om daadwerkelijk mee te doen aan de voorbereiding op de E.H.C.De voorbereiding voor kinderen en ouders begint dan eind januari: eerst een ouderavond en daarna de 7 werkmiddagen. Ook wordt op één van de werkmiddagen een rondleiding in de kerk gegeven.
In samenwerking met de werkgroep gezinsviering is er in februari of maart een presentatieviering waarin de aanstaande communicantjes zich voorstellen aan de parochie. 
Op de vrijdagmiddag voor de E.H.C.-viering is er een oefenmiddag in de kerk, waarbij de hele viering wordt doorgenomen met de kinderen.
De werkmiddagen worden in `t Skitteljacht gehouden en duren van 13.15 uur tot 14.45 uur.

Hier bij de download bare werkmappen:
02 Eerste Communie werkmap Wie ben ik / De schepping 2012
03 Eerste Communie werkmap Goed en Kwaad 2012
04 Eerste Communie werkmap Leven van Jezus 2012
05 Eerste Communie werkmap Naastenliefde 2012
06 Eerste Communie werkmap Bidden 2012
07 Eerste Communie werkmap Breken en delen 2012
08 Eerste Communie werkmap Bijlage 2012

12 Draaiboek werkmiddagen 2012

Eerste Communie…...en nu?

Gefeliciteerd!

U hebt net het feest van de eerste Communie van uw kind gevierd. Gefeliciteerd! Wat een bijzondere gebeurtenis voor het hele gezin.

En hoe nu verder?

WAT BIEDT DE LAURENTIUSPAROCHIE NOG MEER? 

Eens in de 6 weken wordt er in de Laurentiuskerk op zaterdagavond of op zondagochtend een viering gehouden, die zoveel mogelijk aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Deze vieringen worden muzikaal ondersteund door het jeugdkoor De Kerkreigers.

Uiteraard wordt u hiervoor van harte uitgenodigd.

U kunt in De Rotonde en de schoolinfo steeds lezen wanneer de volgende gezinsviering weer zal zijn.

WIE VERZORGEN DEZE VIERINGEN?

De werkgroep Gezinsliturgie zet zich met veel enthousiasme in voor het maken van begrijpelijke, zinvolle vieringen, voor jong en oud. Dit is ontzettend leuk en inspirerend ‘werk’. De werkgroep komt ongeveer 2 keer voor de viering bij elkaar. We bespreken dan welk thema er zal worden uitgewerkt, en we gaan op zoek naar goede verhalen, gebeden, teksten, afbeeldingen of teken/ knutselwerkjes. In samenspraak met het jeugdkoor De Kerkreigers zoeken we leuke en bij het thema passende liedjes uit. Als alles duidelijk is wordt er een boekje voor de viering gemaakt.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!

De werkgroep bestaat op dit moment uit 8 vrijwilligers. Hierbij zijn ook ouders aangesloten die niet altijd beschikbaar zijn vanwege hun werk. Dat is helemaal niet erg, want hoe meer mensen in een werkgroep, hoe eenvoudiger de ’last’ kan worden verdeeld!

DYNAMISCHE GROEP

De Gezinswerkgroep is een dynamische groep. Dat betekent dat er mensen komen en gaan. Dat is op zich een goede zaak, want nieuwe mensen hebben vaak weer nieuwe invalshoeken en inspiratie! Zo blijft het leuk!

DE UITDAGING

Daarom komen wij heel graag in contact met ouders die de werkgroep willen versterken en die het leuk vinden om met een frisse kijk op zaken waardevolle en blije kindervieringen in elkaar te zetten om zo het verhaal van God door te geven. Een goede zaak dus!

Misschien heeft u er nooit over nagedacht, maar mogelijk is deze uitdaging juist iets voor u! Er wordt geen specifieke ‘vooropleiding’ gevraagd: met gewoon uw enthousiasme, een stukje creativiteit èn een nuchtere kijk op zaken komen we een heel eind! Ook als u denkt ”hè jasses, dan moet ik zeker op het altaar voor al die mensen staan….. Niks voor mij”, kunnen wij u gerust stellen: als u dat nou nèt niks lijkt is altijd iemand anders van de werkgroep bereid dit op zich te nemen. Zo gemakkelijk gaat dat!

HET AVONTUUR

We hopen dat we u zo een ‘kijkje in de keuken’ van de gezinsliturgie hebben kunnen geven en dat we u hebben kunnen prikkelen om mee te doen!

Schroom niet, neem gerust contact met ons op, ook als u nog vragen heeft.

Enne … U kunt natuurlijk altijd een

keertje met ons ‘proefdraaien’ voordat u zich in dit avontuur stort!Gezinsliturgiegroep

Contact: Petra Reus

Telefoon: (0228) 562221

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.