Financiën

De inkomsten van onze parochie zijn te verdelen in 2 delen.

De bijdragen van onze parochianen vormen 2/3 deel en de opbrengst uit onze bezittingen 1/3 deel. Met name de bijdragen van onze parochianen die wij ontvangen via de Kerkbalans ( zie hieronder) zijn voor een gezonde exploitatie een onmisbaar onderdeel. Daarnaast zijn er de inkomsten uit collecten, stipendia (tarieven voor diensten), kaarsen en giften. Vanuit de bezittingen zijn er de opbrengsten uit de verhuur van de pastorie, de pastorie-tuin (thans parkeerterrein van de gemeente) en een GSM mast in de toren.

Zoals u ongetwijfeld zult begrijpen zijn er ook de normale exploitatiekosten; salaris pastores, bijdragen aan het bisdom, kosten van de eredienst, verlichting en verwarming en onderhoud.

In de ANBI paragraaf vindt u de meest actuele cijfers.

Actie Kerkbalans

Om aan die onmisbare financiële middelen te komen en om haar taak als kerk te kunnen blijven vervullen doet onze parochie mee aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Elk jaar gaan in de maand januari de wijkmeesters op pad voor de Actie Kerkbalans. Zij bezorgen o.a. de gegevens over de financiële draagkracht van onze parochie bij de deelnemers. Een week later komen zij dan weer bij iedereen langs om een bijdrage of toezegging in de vorm van een machtiging voor de parochie in ontvangst te nemen.

Soms wordt er gebruik gemaakt van de kans via de wijkmeester een opmerking, vraag of aandachtspunt mee te geven aan de parochieraad, maar uiteraard kan daar, in de contacten, het hele jaar voor worden gebruikt. De parochieraad beveelt deze actie graag bij u aan.

 

Tarievenlijst dienstverlening

Parochie van de H.Laurentius Hoogkarspel

 Tarieven  2019

parochianen

niet-parochianen

Kerkelijke bijeenkomsten

          €

          €

Misintenties

12,00

Huwelijks-en jubileumviering

300,00

350,00

Incl. (gemengd) koor en extra bloemen.

Uitvaartdiensten (incl. koor, bloemen, collecte)

300,00

350,00

tarief is met eventuele Avondwake (die is zonder koor)

toeslag indien geen collecte wordt gehouden

100,00

100,00

Avondwake  (geen koor)

175,00

225,00

toeslag indien geen collecte wordt gehouden

100,00

100,00

Dienst in Crematorium Hoorn waarbij pastor aanwezig is

275,00

325,00

Mortuarium voor meerdaags opbaren

5 dagen maximaal x € 75.00 per dag

375,00

Niet-parochianen  x  € 90.00 per dag

450,00

Verhuur 

Verhuur kerk per dagdeel

150,00

150,00

Koffie /thee   per kopje

0,50

0,50

Andere bijeenkomsten in de kerk

Koffie /thee per kopje

1,00

1,00

Verhuur kerk per dagdeel

200,00

200,00

Electratoeslag gebruik apparatuur per dagdeel

75,00

75,00

Toeslag verwarming periode nov-mrt

75,00

75,00