Het Vormsel

Voor het vormsel worden de kinderen uitgenodigd die in het geldende jaar 13 jaar worden. Zij worden persoonlijk gevraagd om deel te nemen aan de voorbereidingen voor het vormsel.

Eerst komen de ouders bij elkaar voor een algemene informatieavond.

De voorbereiding bestaat uit 6 bijeenkomsten en worden grotendeels door de ouders vorm gegeven aan de hand van verschillende thema’s. Er worden diverse spelvormen toegepast. De vormelingen kunnen aan de hand van verhalen uit het leven, zelf ontdekken wie ze zijn en hoe ze in het leven willen staan. Ze leren hoe ze vorm kunnen geven aan hun leven en dat ook te doen vanuit hun geloof. Het zijn gezellige avonden met een drankje en iets lekkers.

 De kinderen worden ook uitgenodigd om in de praktijk vorm te geven aan leven met en voor elkaar. Als afsluiting van het project hebben zij bijvoorbeeld in de afgelopen jaren onder leiding gekookt voor 'ouderen' waarvoor de vormelingen zelf iemand uitnodigden. Daarnaast is er in het voorjaar de 'Bavodag' in de kathedraal in Haarlem waar we samen naar toe gaan.

De laatste jaren wordt het vormsel samen met de parochie in Venhuizen gedaan en worden de voorbereidingsavonden wisselend in Hoogkarspel en Venhuizen gehouden.


Info en opgave bij Ellen Ettema  e-mail: vormselwerkgroep@phlh.nl