De Doop

 
De doopwerkgroep zorgt ervoor dat er regelmatig een doopgesprek is. Ouders, die hun kind willen laten dopen, kunnen zich dan aanmelden bij een van de leden van de doopwerkgroep. De datum en het desbetreffende telefoonnummer worden ruim op tijd vermeld in de Rotonde of men kan deze informatie opvragen bij het parochiesecretariaat.
De doopwerkgroep bestaat uit meerdere personen waarvan er steeds twee aanwezig zijn bij een doopgesprek. Een van de aanwezige leden is degene bij wie men zich (telefonisch) heeft aangemeld. Rond het weekend, voorafgaande aan het doopgesprek, ontvangen de ouders een boekje met informatie over het dopen als voorbereiding op het doopgesprek. Tijdens het gesprek komen de onderwerpen uit het boekje in willekeurige volgorde aan de orde en is er ruimte voor het stellen van vragen.
Tijdens doopviering zal een van de leden, die bij het gesprek aanwezig was, de viering bijwonen. Na afloop wordt er, namens de parochie, aan de ouders een gebedenboekje voor jonge kinderen aangeboden ter herinnering.