header7.jpg
header5.jpg
 

c Kerkbalans nwestijl2018lc

 

ACTIE KERKBALANS 2018: GEEF VOOR JE KERK

De jaarlijkse actie Kerkbalans gaat weer van start. In het hele land werven plaatselijke kerken inkomsten onder hun parochianen.

Meer informatie kunt u terug vinden  op de website  www.kerkbalans.nl.  Laat zo weten dat u het werk van uw parochie van belang vindt. Dat uw kerk moet kunnen rekenen op de steun van iedereen die dat belangrijk vindt.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiĆ«le steun van de leden. Daarom ontvangt u deze maand een persoonlijke brief voor de actie Kerkbalans.  

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

De komende week kunt u de bekende envelop weer in uw brievenbus verwachten, kort daarop zal uw wijkmeester deze weer bij u ophalen. Op de achterkant van het boekje laat hij/zij weten wanneer hij/zij van plan is dit te doen.

Wij hebben onze uiterste best gedaan maar desondanks kan het natuurlijk voorkomen dat, b.v. door een recente verhuizing, u geen envelop ontvangt. U kunt dan contact opnemen met het parochiesecretariaat. Heeft u anders nog opmerkingen, aanvullingen of kloppen de gegevens niet, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw wijkmeester.

Vrijwilligers zijn druk in de weer om de actie Kerkbalans goed voor te bereiden. We zoeken vooral nog mensen die ons kunnen helpen als wijkloper. 

Bent u bereid om de taken van (toekomstig) wijkloper op u te nemen en een aantal uren per jaar te investeren in deze Actie voor de eigen parochie, dan kunt u contact met mij opnemen. Alvast heel hartelijk bedankt.

Namens Parochie H. Laurentius Hoogkarspel

Anton Brieffies 06 31499771

 

 

 

 


 

 

Parochiesecretariaat
Streekweg 216,
tel: 0228-56 38 41

Klik hier voor een 
route beschrijving
 
Geopend op
dinsdag van
9:00 - 11:30 uur en 
donderdag van
13:30 tot 16:00 uur
van 22 t/m 28 oktober gesloten
 
Voor pastorale zorg
(o.a. zieken zegen/zalving) kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.
 

Kopij parochieberichten inleveren uiterlijk zondagavond 20.00 uur, via e-mail: Secretariaat

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet en Elze Neuvel-Boon 
Tel: 0228-56 33 35 en
Trees Burgmeijer
Tel: 0228-56 17 98
Bankrelaties:
NL 56 RABO 01176.33.275