header12.jpg
header9.jpg
 
Provider wil voor jongeren van 12 tot 16 jaar activiteiten organiseren met het geloof als basis.
In de werkgroep van Provider VSD zijn meerdere kerken uit de 3 gemeenten vertegenwoordigd: Rooms Katholiek, Protestants en Samen Op Weg.
Als afwisseling in ons programma organiseren we ook een activiteit die door jongeren uitgevoerd wordt en die door jong en oud bezocht kan worden:
Ieder halfjaar komt er een nieuwe folder uit met daarin alle activiteiten van Provider. Deze folders liggen altijd op de tafels achter in de kerk. Uiteraard staan ze ook vermeld op de website.
 

Parochiesecretariaat
Streekweg 216,
1616 AN  Hoogkarspel
tel: 0228-56 38 41

Klik hier voor een 
route beschrijving
 

Geopend op
dinsdag van
9:00 - 11:30 uur en 
donderdag van
13:30 tot 16:00 uur
 
 
Voor pastorale zorg
(o.a. zieken zegen/zalving) kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.
 

Kopij parochieberichten inleveren uiterlijk zondagavond 20.00 uur, via e-mail: Secretariaat

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet en Elze Neuvel-Boon 
Tel: 0228-56 33 35 en
Trees Burgmeijer
Tel: 0228-56 17 98
Bankrelaties:
NL 56 RABO 01176.33.275