header12.jpg
header7.jpg
 

Welkom op de site van de

Laurentiusparochie te Hoogkarspel.

We stellen ons graag aan u voor!Laurentiuskerk299x281

We vormen een levendige en actieve parochiegemeenschap, zoals u op deze website kunt lezen. De pastorale zorg, die onze Diaken Jules Post met enthousiasme verricht, delen wij met de Lucas parochie in Venhuizen. Een groot aantal vrijwilligers en werkgroepen ondersteunen hem in zijn werk.

Wij hopen dat u de informatie vindt die u zoekt, aarzel anders niet via de button CONTACT, (in de regel boven aan deze pagina), met een van ons contact te zoeken. 

De Parochieraad.


Palmzondag

Op Palmzondag worden de palmtakjes die deze week opgehaald zijn bij de parochies in een ‘besloten viering’ gewijd, alleen de voorgangers en koster zijn daarbij aanwezig.

Deze viering vindt plaats in de Nicolaaskerk in Lutjebroek. Na afloop van deze viering worden de palmtakjes weggebracht naar de betreffende parochies of opgehaald, hierover zijn afspraken gemaakt.

Op zondag 5 april zijn de volgende kerken geopend. Iedereen moet alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid. Deze zijn ook terug te vinden op de homepage van de regiowebsite.

Bovenkarspel, tussen 11.00 en 12.00 uur, pastor aanwezig, mogelijkheid om palmtakje op te halen.
Lutjebroek, tussen 11.00 en 12.00 uur pastor aanwezig, mogelijkheid om palmtakje op te halen.
De openstelling van de Nicolaaskerk elke 1e zondag van de maand van 17.00 – 18.30 uur komt deze maand te vervallen!
Hoogkarspel, tussen 11.00 en 12.00 uur, mogelijkheid om palmtakje op te halen.
Venhuizen, tussen 11.00 en 12.00 uur, pastor aanwezig, mogelijkheid om palmtakje op te halen.
Enkhuizen, kerk gesloten. De parochie Enkhuizen brengt deze – op verzoek – langs bij de parochianen die dit hebben aangegeven.
Grootebroek, kerk gesloten. Palmtakjes worden later gewijd in een viering in deze parochie.


GOEDE WEEK

Alle vieringen in de Goede Week vinden plaats in de parochie Hoogkarspel.
Parochianen uit de hele regio kunnen de vieringen volgen via het internet.
Parochie H.Laurentius  U hoort alleen geluid.
Aan een livestream verbinding (beeld en geluid) wordt gewerkt. Nadere informatie hierover kunt u in de goede week vinden op de regiowebsite (www.parochieswestfrieslandzo.nl).

Vanwege de coronacrisis zijn het vieringen in besloten kring. De pastores van onze regio gaan voor. Er zijn geen kerkgangers aanwezig!

Witte Donderdag 9 april ’20                         19.00 uur
Goede Vrijdag 10 april ’20 Kruisweg           14.30 uur   
Goede Vrijdag 10 april ’20 Kruisverering    19.00 uur   
Paaswake 11 april ’20                                   19.00 uur   
Tijdens deze viering zullen de 6 paaskaarsen van de parochies gewijd worden.
1e Paasdag 12 april ’20                                  10.00 uur   
Op 1e Paasdag 12 april zijn de volgende kerken open voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje. Iedereen moet alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.
Bovenkarspel, tussen 11.00 en 12.00 uur, pastor aanwezig
Lutjebroek, tussen 11.00 en 12.00 uur, pastor aanwezig
Hoogkarspel, tussen 11.00 en 12.00 uur
Venhuizen, tussen 11.00 en 12.00 uur, pastor aanwezig
Enkhuizen, kerk gesloten.
Grootebroek, kerk gesloten

 

 


 Meer info op: parochieswestfrieslandzo


Geen publieke liturgische vieringen tot en met 2e Pinsterdag.

Met grote pijn in het hart kon­digen de Neder­landse bis­schop­pen aan dat de publieke li­tur­gische vie­rin­gen met Palm­zon­dag, de andere dagen in de Goede Week (het Paas­tri­duüm) en met Pasen dit jaar wor­den afge­last.
Alle maat­regelen die de bis­schop­pen in Neder­land eerder in verband met het corona­vi­rus hebben af­ge­kon­digd, wor­den nu verlengd tot en met maan­dag 1 juni (Tweede Pinster­dag).

Meer info op: bisdomhaarlem-amsterdam


Stichting HWK

                                www.hulpverleningwestfriesekerken.nl 


Aantekening 2020 03 19 150632


 

De phlh in het web en e-mail adres staat voor

Parochie Heilige Laurentius Hoogkarspel

 

Regionale samenwerking door/met Westfriesland ZO! 


Als parochie H. Laurentius Hoogkarspelvolgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:

https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid

 

 

 

Parochiesecretariaat
Streekweg 216,
1616 AN  Hoogkarspel
tel: 0228-56 38 41

Klik hier voor een 
route beschrijving
 
Geopend op
dinsdag van
9:00 - 11:30 uur en 
donderdag van
13:30 tot 16:00 uur
 
 
Voor pastorale zorg
(o.a. zieken zegen/zalving) kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.
 

Kopij parochieberichten inleveren uiterlijk zondagavond 20.00 uur, via e-mail: Secretariaat

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet en Elze Neuvel-Boon 
Tel: 0228-56 33 35 en
Trees Burgmeijer
Tel: 0228-56 17 98
Bankrelaties:
NL 56 RABO 01176.33.275