header6.jpg
header7.jpg
 
 

 Nieuwsflitsen uit de Parochieraad

Door middel van deze nieuwsbrief wil de parochieraad van de Laurentiusparochie u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in onze parochie. Na elke parochieraadvergadering zullen wij hiervan een kort verslag maken en in een nieuwsbrief samenvatten. Deze nieuwsbrief wordt achter in de kerk gelegd en zal op de website worden geplaatst.

 

 Januari 2018

 

De parochieraad wil iedereen die heeft meegeholpen om de kerk in een feestelijke kerstsfeer te brengen en de kerstvieringen en de oudejaarsviering goed te laten verlopen en tot een prachtig geheel te maken hiervoor hartelijk bedanken.
Bezoekersaantallen waren:
Kinderdienst 580, 20.00 uur 404, 22.00 uur 225.
Eerste Kerstdag 140 en de oudejaarsviering 157.

 

De opbrengst van de kerstcollectes bedraagt: € 2401,55 waarvan de helft, ruim € 1200,- is overgemaakt naar de Stichting Holland Building Nepal. De stichting heeft ons inmiddels heel hartelijk bedankt voor deze prachtige gift.

 

Wie heeft er mooie foto's gemaakt tijdens een van de kerstdiensten en wil deze delen? Neem contact op met het Hans Burgmeijer tel. 562516.

 

De heer Gerard Lakeman is per januari toegetreden tot de parochieraad. We gaan uit van een goede en vruchtbare samenwerking en heten Gerard hartelijk welkom. Jan Mekenkamp heeft, na 8 jaar afscheid genomen. Wij danken Jan voor het vele werk wat hij voor onze parochie verricht heeft. Jan blijft voorlopig nog onze vertegenwoordiger in het regiobestuur.

 

De leerlingen van de groepen 7/8 van het basisonderwijs in Hoogkarspel ontvangen een boekje over de Tweede Wereldoorlog met hierin uitleg wat er toen in Hoogkarspel is gebeurd. Het is geschreven in de vorm van een wandeling. Er zijn foto's in opgenomen van de periode 40 – 45 en heden. De parochie heeft bijgedragen in de financiering. 

 

De Oecumenische werkgroep vraagt versterking. Voelt u er iets voor om deel te nemen aan deze werkgroep die zich inzet voor de saamhorigheid in onze gemeenschap neem dan contact op met Cees Ruitenberg, tel: 562405.

 

 Een paar data om te noteren

                        4 maart 2018              vertelconcert 'De Grens'

                        10 mei                         kermisbrunch

 

 

Website van de parochie: www.phlh.nl

Regiowebsite: http://www.parochieswestfrieslandzo.nl/

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 


 

 December 2017

 

De tarieven voor dienstverlening vanuit de parochie zijn aangepast. De tarieven zijn te vinden op de website onder het kopje 'gemeenschapsopbouw' →  'financiën'. De secretariaat medewerkers kunnen u ook informeren over de mogelijkheden en de tarieven.

Openingstijden secretariaat: dinsdagochtend van 9.00 uur tot 11.30 uur en donderdagmiddag van 13.30 uur en 16.00 uur.

 

De Jaarrekening voor het jaar 2017 komt overeen met de verwachtingen en kunnen we waarschijnlijk sluiten met een klein positief resultaat.

De ook de begroting voor 2018 is bij het Bisdom ingediend met een klein positief resultaat.

Deze cijfers kunt u terugzien op de folder tijdens de actie Kerkbalans in januari.

 

Voetspoor komt dit jaar niet als kersteditie. Er is besloten in februari het volgende nummer uit te brengen. U kunt uw kopij aanleveren per e-mail bij: hetvoetspoor@phlh.nl of in de brievenbus links van de kerk.

 

Op 5 januari zangviering voor ouderen in onze kerk. In Rotonde staat de aanvangstijd en andere informatie.

 

De kerstcollecten zullen zoals voorgaande jaren voor de helft ten goede komen aan een goed doel. Het doel dit jaar zal zijn: Stichting 'Holland Building Nepal', een stichting die zich inzet voor gehandicapte kinderen in Nepal. Deze mooie presentatie van het echtpaar Co en Corry Reijnders tijdens de 'Inspiratiedag' inspireerde ons voor het nemen van dit besluit. We hopen op een goede opbrengst voor onze kerk en het goede doel in Nepal.

 

Op de website van de Laurentiusparochie: www.phlh.nl staan de foto's van de Inspiratiedag.

De 'nieuwsflitsen' van de Regio Westfriesland ZO! kunt u vinden op:

http://www.parochieswestfrieslandzo.nl.

 

Data om te noteren

                       

                        4 maart 2018              vertelconcert 'De Grens'

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 November 2017

 

Twee leden van de ziekenbezoekgroep jubileerden. Mevrouw Atie Valk en de heer Jan Ligthart maken al 25 jaar deel uit van de groep en bezochten in die tijd  vele zieken. De jubilarissen zijn gehuldigd met koffie en gebak en kregen een bos bloemen. Zij werden geprezen voor hun goede en inhoudelijke manier van omgaan met de zieken.

 

In zijn parochie is afscheid genomen van Pastor Kees  Koning. Tijdens een viering in het Noorderlandhuis werd Pastor Koning door onze voorzitter bedankt voor zijn bijdragen in de parochie en het Noorderlandhuis. Er werd hem een bos bloemen en een fles Laurentiuswijn aangeboden. Gelukkig blijft hij voorgaan in de vieringen in het Noorderlandhuis.

 

Aan de oproep voor een kledingkast voor de kleren van de kinderkerstgroep is gehoor gegeven. De kast is opgehaald en geplaatst, de kleding heeft er een goede plek in gekregen. Dank aan de gevers.

 

Er worden weer voorbereidingen getroffen voor Actie Kerkbalans voor het komende jaar. De toegezegde bedragen van dit jaar zijn bijna allemaal binnen en de begroting is gehaald. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Voetspoor komt dit jaar niet als kersteditie. Er is besloten in februari het volgende nummer uit te brengen. U kunt uw kopij aanleveren per e-mail bij: hetvoetspoor@phlh.nl of in de brievenbus links van de kerk.

 

De kerstcollecten zullen zoals voorgaande jaren gedeeltelijk ten goede komen aan een goed doel. Het doel dit jaar zal zijn: Stichting 'Holland Building Nepal', een stichting die zich inzet voor gehandicapte kinderen in Nepal. Deze mooie presentatie van het echtpaar Co en Corry Reijnders tijdens de 'Inspiratiedag' inspireerde ons voor het nemen van dit besluit. We hopen op een goede opbrengst voor onze kerk en het goede doel in Nepal.

 

Op de website van de Laurentiusparochie: www.phlh.nl staan de foto's van de Ïnspiratiedag.

 

Op de website van de regio kunt u de foto's vinden van de regioviering in Grootebroek.

Ook staan daar de 'nieuwsflitsen' van de Regio Westfriesland ZO!

http://www.parochieswestfrieslandzo.nl.

 

Een paar data om te noteren

                        26 november               vertelconcert 'De Weg'

                        16 december               kerstconcert Dr. Nuijens en popkoor VolVuur

                        4 maart 2018              vertelconcert 'De Grens'

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 


 

 Oktober 2017

Op 29 oktober wordt er een Regioviering gehouden in Grootebroek. Op deze zondag is er in onze kerk geen viering. Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk in Grootebroek komen bel dan even naar een van de adressen voor kerkvervoer bij de kerkberichten in de Rotonde. Dan wordt u opgehaald om de viering in Grootebroek bij te wonen.

 

Op 5 november is er weer een 'Inspiration' viering in de kerk. Op deze zondag is er geen reguliere dienst. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een 'inspirerende' viering te worden met verschillende workshops en lezingen.

 

Er zijn nieuwe kleren gemaakt voor de kinderkerstviering. Mevrouw Corrie Maas heeft ervoor gezorgd dat de koningen, de herders en de engelen er weer mooi uit zien.

 

Nu zijn we nog op zoek naar een hangkast waar deze kostuums in opgehangen kunnen worden. Wie heeft er een kast over? Bel dan naar Marian Baas, tel: 562197.

 

Met de verspreiding van de laatste uitgave van 'Samenkerk' is iets mis gegaan en zodoende te laat binnengekomen. 'Samenkerk' ligt nu wel op de gebruikelijke plaatsen in de kerk.

U kunt het bisdomsblad ook lezen op de website:

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/pdf/sk201709.pdf

 

Op de website van de regio staan de 'nieuwsflitsen'  van de Regio Westfriesland ZO!

http://www.parochieswestfrieslandzo.nl.

 

Een paar data om te noteren

                        16 oktober                   Leo Fijen spreekt over Allerzielen

                        29 oktober                  Regioviering in Grootebroek

                        5 november                 Inspirationviering

                        11 november               Sint Maarten in de kerk

                        12 november               theatergroep Sowieso speelt 'Esther' in de PKN kerk

                        26 november               vertelconcert 'De Weg'

                        16 december               kerstconcert Dr. Nuijens

 

Met vriendelijke groet,